PROCESSKONSTRUKTION

  • Vi arbetar integrerat med processteknik, rörkonstruktion samt apparat- och tryckkärlskonstruktion.

  • Process- och energiutredningar för befintliga eller framtida projekt med redovisning av tekniska och ekonomiska konsekvenser.

  • Funktionsanalyser och system- och anläggningslayouter.

  • Programhandlingar för upphandling och byggskede omfattande processcheman, layouter, rörhandlingar, design och apparater.

  • Ex-klassningar, riskanalyser och CE-märkning.

  • För kontroll av rörsystem utför vi spänningsanalyser. Till hjälp vid framtagning av funktionsanalyser och programhandlingar använder vi moderna simuleringsprogram.

  • Vi medverkar som projektledare genom ett projekts alla faser. Vi hanterar ekonomi, teknik, programhandlingar, samordning, upphandling samt byggledning.

FÖR MER INFORMATION

Kenneth Berg
Telefon direkt: 044-19 06 01
E-post: kenneth.berg@poiab.se 

Mikael Runeson
Telefon direkt: 044-19 06 04
E-post: mikael.runeson@poiab.se