OM OSS

Process- & Industriteknik AB grundades år 1989 av Bengt Sturesson och Kenneth Berg. Vi tar ansvar för delprojekt eller totalprojekt; från idé till färdig anläggning. Detta utförs kvalitetssäkrat i vår projektmodell som är en del av vårt ledningssystem.


MILÖ- & KVALITET

Kvalitetstänkande genomsyrar hela företaget. Kvalitetsmål för oss är att alltid uppfylla kundens behov, förväntningar och krav. I vårt kundansvar ingår att föreslå tekniska lösningar som tar hänsyn till återvinningsmöjligheterna för material och energi samt en miljöanpassad och energisnål produktion.

Vår höga kompetens är vår styrka och vi prioriterar personalens utveckling.


LEDNINGEN/STYRELSEN

  • Bengt Sturesson (Ledamot)

  • Kenneth Berg (Ledamot)

  • Mikael Runeson (Ledamot)

  • Paul Eriksson (Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB)

FÖR MER INFORMATION

Bengt Sturesson
Telefon direkt: 044-190602
E-post: bengt.sturesson@poiab.se

Kenneth Berg 
Telefon direkt: 044-190601
E-post: kenneth.berg@poiab.se

Mikael Runeson
Telefon direkt: 044-190604
E-post: mikael.runeson@poiab.se