FÖRSÄLJNING

  • Vi jobbar som försäljningsagentur åt Cambi AS och Epcon Evaporation Technology AS.

  • Vi arbetar också med försäljning av egna framtagna produkter.

FÖR MER INFORMATION

Kenneth Berg
Telefon direkt: 044-19 06 01
E-post: kenneth.berg@poiab.se 

Mikael Runeson
Telefon direkt: 044-19 06 04
E-post: mikael.runeson@poiab.se