INDUSTRIELL EXPERTIS

På Process & Industriteknik har vi en lång erfarenhet av att genomföra industriprojekt runt om i världen. Våra teknikkonsulter erbjuder tekniska lösningar och system med industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla våra kunders processer och produkter.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi tar ansvar för delprojekt eller totalprojekt; från idé till färdig anläggning. Detta utförs kvalitetssäkrat i vår projektmodell som är en del av vårt ledningssystem.

PROCESSKONSTRUKTION

PROCESSAUTOMATION

FÖRSÄLJNINGSAGENTUR