Välkommen!

Process- & Industriteknik AB är ett 30 årigt teknikkonsultbolag som samordnar ekonomi, kreativitet och miljö för att nå bästa resultat. Vi tar ansvar för delprojekt eller totalprojekt; från idé till färdig anläggning.

Vår kunskap till en väl avvägd balans mellan dels det beprövade och trygga och dels ett innovativt nytänkande. Vi anstränger oss för att vara ett teknikkonsultbolag vars främsta uppgift är att på djupet försöka förstå varje beställares specifika behov och därmed kunna tillhandahålla optimala tjänster.